Privacyverklaring

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemeen

Het volgende geeft een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid hieronder.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de exploitant van de website. De contactgegevens van de exploitant zijn te vinden in de verplichte juridische kennisgeving van de website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u op een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of wanneer u de pagina hebt geopend. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst, de ontvangers en het doel van de verzameling. U hebt ook het recht om te verzoeken dat dit wordt gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres in de juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analytics en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses van uw surfgedrag worden gemaakt. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analyses. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, d.w.z. we kunnen u niet identificeren op basis van deze gegevens. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u hieronder informeren over hoe u uw opties in dit opzicht kunt uitoefenen.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijvoorbeeld via e-mailcommunicatie) mogelijk onderhevig zijn aan beveiligingsinbreuken. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang van derden is niet mogelijk.

Kennisgeving met betrekking tot de partij die verantwoordelijk is voor deze website

De verantwoordelijke voor het verwerken van gegevens op deze website is:

Inmobiliaria Villa Contact S.L.
Paseo S’Alamera 14
07840 Santa Eulalia del Rio
Telefoon: 0034 971 330 374
Email: [email protected]

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel data verwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met toekomstig effect. Een informele e-mail die dit verzoek doet, is voldoende. De data processen die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties

Als de wetgeving van de gegevensbescherming is geschonden, kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende autoriteit voor zaken die verband houden met de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Spaanse staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: https://edps.europa.eu/data-protection/eu-institutions-dpo/network-dpos_en

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch aan uzelf of aan een derde partij te leveren in een standaard, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe gegevens wilt overdragen aan een andere verantwoordelijke partij, zal dit alleen worden gedaan voor zover technisch haalbaar.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons stuurt als website beheerder. U kunt een gecodeerde verbinding in de adresregel van uw browser herkennen wanneer deze verandert van “http: //” in “https: //” en het vergrendelingspictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

Zoals wettelijk is toegestaan, hebt u het recht op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over al uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor deze is verwerkt. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres dat wordt vermeld in onze juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Oppositie tegen promotionele e-mails

Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de wettelijke kennisgeving van de website met betrekking tot het verzenden van promotie- en informatiemateriaal dat niet uitdrukkelijk wordt gevraagd. De website beheerder behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen als ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mail spam, wordt ontvangen.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina’s gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen wanneer u de volgende keer de site bezoekt.

U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert over het gebruik van cookies, zodat u van geval tot geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch te accepteren of om ze altijd te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die u wenst te gebruiken (zoals het winkelwagentje) worden opgeslagen overeenkomstig Art. 6 lid 1, letter f van GDPR. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies om een ​​geoptimaliseerde service te waarborgen die vrij van technische fouten is. Als andere cookies (zoals die voor het analyseren van uw surfgedrag) ook worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Server log bestanden

De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in “serverlogbestanden”. Dit zijn:

Browser type en browserversie
Besturingssysteem gebruikt
Verwijzende URL
Hostnaam van de toegangscomputer
Tijd van het serververzoek
IP adres
Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (f) GDPR, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een ​​contract te vervullen of voor maatregelen die voorafgaan aan een contract.

Contact Formulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, verzamelen wij de gegevens op het formulier, inclusief de contactgegevens die u verstrekt, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Wij delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

Wij zullen daarom alle gegevens die u invoert in het contactformulier alleen verwerken met uw toestemming per Art. 6 (1) (a) GDPR. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele e-mail die dit verzoek doet, is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

We bewaren de gegevens die u op het contactformulier opgeeft totdat u om verwijdering vraagt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer relevant is (bijvoorbeeld na het voldoen aan uw verzoek). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, met name die betreffende verplichte bewaartermijnen van gegevens, worden niet aangetast door deze bepaling.

4. Sociale media

Deel inhoud via plug-ins (Facebook, Google + 1, Twitter, etc.)

De inhoud op onze pagina’s kan worden gedeeld op andere sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Google+. Deze pagina gebruikt het eRecht24 Safe Sharing Tool. Met dit hulpprogramma wordt rechtstreeks contact tussen de netwerken en gebruikers tot stand gebracht nadat gebruikers op een van deze knoppen hebben geklikt.

Met dit hulpprogramma worden gebruikersgegevens niet automatisch overgedragen aan de exploitanten van deze platformen. Als gebruikers zijn aangemeld bij een of meer van de sociale netwerken, geven de knoppen Like, +1 en Share voor Facebook, Google + 1, Twitter enz. een informatievenster weer waarin de gebruiker de tekst kan bewerken voordat deze wordt verzonden .

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze pagina op sociale netwerken delen zonder dat hun providers profielen maken van het surf gedrag van de gebruikers.

5. Analyse en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse toelaten van u gebruik van de website. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Uw IP-adres wordt door Google binnen de Europese Unie of door andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik voor de website-exploitant. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden bewaard.

Browser plug-in

U kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. We willen er echter op wijzen dat dit betekent dat u niet kunt genieten van de volledige functionaliteit van deze website. U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden doorgegeven aan Google en door Google worden verwerkt, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is bij de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site: Schakel Google Analytics uit.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe Google Analytics gebruikersgegevens verwerkt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Uitbestede gegevensverwerking

We zijn een overeenkomst aangegaan met Google voor het uitbesteden van onze gegevensverwerking en implementeren volledig de strikte vereisten van de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische gegevensverzameling door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de demografische kenmerken van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gegenereerd met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en interesses van bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze verzamelde gegevens kunnen niet worden toegeschreven aan een specifieke individuele persoon. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen door de advertentie-instellingen in uw Google-account aan te passen of u kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals beschreven in de sectie “Weigering van gegevensverzameling”.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we het zogenaamde bijhouden van conversies. Wanneer u op een advertentie klikt die door Google wordt bediend, is er een cookie voor het bijhouden van conversies ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser opslaat op uw computer. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie van de gebruiker. Mocht de gebruiker bepaalde pagina’s van de website bezoeken en de cookie is nog niet verlopen, dan kunnen Google en de website zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is gegaan. Elke Google AdWords-adverteerder heeft een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd met behulp van de website van een AdWords-adverteerder. De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor de AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een tag pagina voor het bijhouden van conversies. Adverteerders verkrijgen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u ervoor kiezen dit uit te schakelen door de Google Conversion Tracking-cookie uit te schakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Daarbij wordt u niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Conversiecookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Voor meer informatie over Google AdWords en Conversies bijhouden van Google raadpleegt u het Privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?gl=en. U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert over het gebruik van cookies, zodat u van geval tot geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch te accepteren of om ze altijd te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres nodig, evenals informatie die ons in staat stelt om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u ermee akkoord gaat deze nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld, dit wordt alleen verzameld op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te verzenden en deze wordt niet doorgeven aan derden.

Wij zullen daarom alle gegevens die u invoert in het contactformulier alleen verwerken met uw toestemming per Art. 6 (1) (a) GDPR. U kunt de toestemming voor de opslag van uw gegevens en e-mailadres en hun gebruik voor het versturen van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link “unsubscribe” in de nieuwsbrief. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

De gegevens die worden verstrekt bij de registratie voor de nieuwsbrief worden gebruikt om de nieuwsbrief te verspreiden tot dat u uw abonnement opzegt waar in gezegd wordt dat deze gegevens worden verwijderd. Gegevens die we hebben opgeslagen voor andere doeleinden (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp om nieuwsbrieven te verzenden. Deze service wordt geleverd door Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is een dienst die de verspreiding van nieuwsbrieven organiseert en analyseert. Als u gegevens verstrekt (bijvoorbeeld uw e-mailadres) om u te abonneren op onze nieuwsbrief, wordt deze opgeslagen op MailChimp-servers in de VS.

MailChimp is gecertificeerd onder het EU-VS privacyschild. Het privacyschild is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS om ervoor te zorgen dat de Europese privacystandaarden in de Verenigde Staten worden nageleefd.

We gebruiken MailChimp om onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Wanneer u een e-mail opent die is verzonden door MailChimp, maakt een bestand dat is opgenomen in de e-mail (een webbeacon genoemd) verbinding met de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. Zo kunnen we bepalen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke koppelingen u klikt. Bovendien wordt technische informatie verzameld (bijvoorbeeld tijdstip van ophalen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan een specifieke ontvanger. Het wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van onze nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op uw interesses.

Als u niet wilt dat uw gebruik van de nieuwsbrief door MailChimp wordt geanalyseerd, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Daarom bieden we een link in elke nieuwsbrief die we verzenden. U kunt zich ook rechtstreeks op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

Gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) (a) GDPR. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

De gegevens die worden verstrekt wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, zullen worden gebruikt om de nieuwsbrief te verspreiden totdat u uw abonnement opzegt. In dat geval wordt deze data verwijderd van onze servers en die van MailChimp. Gegevens die we hebben opgeslagen voor andere doeleinden (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van MailChimp op https://mailchimp.com/legal/terms/.

Voltooiing van een overeenkomst voor gegevensverwerking

We zijn een ‘data processing agreement’ aangegaan met MailChimp, waarin we vereisen dat MailChimp de gegevens van onze klanten beschermt en niet de genoemde gegevens aan derden bekendmaakt. Deze overeenkomst kan op de volgende link worden bekeken: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

7. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, die worden beheerd door Google. De exploitant van de pagina’s is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Als u een van onze pagina’s met een YouTube-plug-in bezoekt, is er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hier wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Als je bent ingelogd op je YouTube-account, kun je met YouTube je surfgedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel koppelen. Je kunt dit voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) GDPR.

Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens vindt u in de verklaring met betrekking tot gegevensbescherming van YouTube op https://www.google.com/policies/privacy.

Vimeo

Onze website maakt gebruik van functies die worden aangeboden door de Vimeo-videoportal. Deze service wordt geleverd door Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Als u een van onze pagina’s met een Vimeo-plug-in bezoekt, is er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Hier wordt de Vimeo-server geïnformeerd over welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Bovendien ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent aangemeld bij Vimeo wanneer u onze website bezoekt of geen Vimeo-account hebt. De informatie wordt verzonden naar een Vimeo-server in de VS, waar deze wordt opgeslagen.

Als u bent aangemeld bij uw Vimeo-account, kunt u met Vimeo uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw Vimeo-account.

Raadpleeg voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens het privacybeleid van Vimeo op https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Voor uniforme weergave van lettertypen gebruikt deze pagina weblettertypen die worden aangeboden door Google. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Voor dit doel moet uw browser een directe verbinding tot stand brengen met de servers van Google. Google wordt zich er dus van bewust dat onze webpagina is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web-lettertypen gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) GDPR.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de Google Maps-kaartservice via een API. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Als u Google Maps wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van het aantrekkelijk maken van onze website en het vergemakkelijken van de locatie van plaatsen die door ons zijn aangegeven op de website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) GDPR.

Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens vindt u in de verklaring over gegevensbescherming van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.


Made by INMEDIA